Anbi-gegevens
Stichting De Hofstee

Stichting De Hofstee is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we  geen schenkings- of successierechten hoeven te betalen over schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Voor jou betekent dit dat je gift aan Stichting De Hofstee aftrekbaar is van je inkomsten- of vennootschapsbelasting. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels, kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

ANBI

Als ANBI is Stichting De Hofstee verplicht om een aantal relevante gegevens te publiceren. Die gegevens kun je op deze pagina vinden.   

Contact
Stichting De Hofstee
KVK – 71291334
RSIN/fiscaal nummer – 858654453
Postadres: Drogendijk 26a, 3205 LH Spijkenisse
info@stichtingdehofstee.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van verstandelijk beperkten alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Publicaties

  • Dhr. A. Korengevel (directeur)
  • Dhr. B.A.J. Tijs (secretaris)
  • Dhr. G. Stout (penningmeester)

Beloningsbeleid de bestuurders

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vakantiegeld bestuur: nee
  • Toelichting beloning bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting

Heb je een vraag? Of wil je een keer kennismaken?
Neem contact op!

Bel 06-53141674 (Arie Korengevel, directeur) of laat je gegevens achter via het onderstaande contactformulier.