Stichting De Hofstee is een ouderinitiatief, wij willen een woonvoorziening realiseren voor verstandelijk gehandicapten in Spijkenisse. Na jaren van voorbereiding kunnen we nu eindelijk aan de slag. De aankoop van onze locatie aan de Drogendijk 26 in Spijkenisse is rond. In het najaar van 2019 starten we met de verbouwing en de woonvoorziening zal in 2020 in gebruik worden genomen.

Sinds 2014 wordt door initiatiefnemer Arie Korengevel (Voorzitter Stichting De Hofstee) gewerkt aan plannen om te komen tot een nieuw te bouwen woonvoorziening voor 20 bewoners met een verstandelijke beperking op de Drogendijk.  Op deze locatie is tevens de mogelijkheid om het wonen te combineren met dagbesteding voor deze doelgroep in bestaand pand op hetzelfde terrein. Bewoners van de huidige woonvoorziening Maraboehoek zullen t.z.t. verhuizen naar De Hofstee.