Stichting de Hofstee

ANBI

Stichting De Hofstee
KVK – 71291334
RSIN – 858654453
Postadres: Maasboulevard 13, 3207RE, Spijkenisse
info@stichtingdehofstee.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van verstandelijk beperkten alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. A. Korengevel (voorzitter)
  • Dhr. G. van Buuren (secretaris)
  • Dhr. B.A.J. Tijs (penningmeester)

Beloningsbeleid de bestuurders

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting

  • Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019